Rajzpályázat a tej világnapjára

Rajzpályázat a tej világnapjára

‘A Tej világnapja’

Az Óvártej és a Mosonmagyaróvári Önkormányzat közös rajzpályázata
Óvodásoknak és általános iskolásoknak Mosonmagyaróvár Kistérség területen.

A rajz témája: “ Mi jut eszedbe a tejről?”

A pályázat fővédnöke: Fehérné Dr. Bodó Mariann jegyző , Mosonmagyaróvár

A győztesnek járó oklevelet átadja:
Fehérné Dr. Bodó Mariann jegyző, Mosonmagyaróvár és Carlo Volpe, az Óvártej Zrt. igazgatója

Nevezni lehet Mosonmagyaróvár Kistérség területéről

Technika és felirat:


A kép bármilyen szabadkézi, vagy digitális technikával készíthető ( kivéve photoshop)
A rajzpályázatra két kategóriában várjuk az alkotásokat:
● 3-8 éves korig
● 9-14 éves korig

Képek online nevezése:
Az elkészült képet töltse fel az alábbi linken elérhető űrlap kitöltésével, scannelve, avagy
fotózva:


vagy e-mailben elküldve a marketingovartej@gmail.com címre, az alábbi adatok megadásával:
● Gondviselő vagy felkészítő tanár neve, telefonszáma
● Pályázó neve
● Pályázó korosztálya ( 3-8 vagy 9-14 éves korosztály)
● Pályázó lakóhelye ( irányítószám, helység)
● e-mailen való beküldéssel elfogadja a Rajzpályázatban való részvétel hivatalos
szabályzatában (a továbbiakban: „Szabályzat”) és a kiírásban foglaltakat

Hiányos adatok nélkül nem érvényes a nevezés!

Nevezési határidő: 2022. Június 30.

A beküldött pályaművekből a Szervező és Együttműködő Partnere sorsolással kiválasztja a
győzteseket ( kategóriánként 3 mű), akik díjazásban részesülnek.

Az online nevezést követően , a közönségszavazásra kiválasztott képeket a
https://www.facebook.com/ovartej oldalon lehet megtekinteni és szavazni rájuk 2022. július 1.
és 2022 július 10 00:00 óra között.


Kizárólag az a közönségszavazat tekinthető érvényesnek, aki lájkolja az adott rajzot és
Óvártej – Sajtok minden alkalomra ( @ovartej ) facebook oldalát is!

➤ Az online nevezés után az eredetiben beérkezett alkotásokból kiállítás nyílik a Flesch
Központban ( 9200 Mosonmagyaróvár, Erkel Ferenc utca 14. ) melynek időpontjáról a kiválasztott
művek készítőit értesítjük és melyről a social médiában tájékoztatást teszünk közzé.

Kérjük mindenképp juttassa el hozzánk az eredeti pályaművet postán vagy személyesen!
Határidő: 2022. július 1.
● Postán: Óvártej Zrt., HR osztály, 9200 Mosonmagyaróvár Alkotmány u 15.
● Személyesen:Óvártej Zrt. 9200 Mosonmagyaróvár Alkotmány u 15. portán

Elismerés – Díjazás

A beküldött pályaművekből a Szervező és Együttműködő Partnere sorsolással kiválasztja a
győzteseket ( kategóriánként 3 mű), akik díjazásban részesülnek.
A közönségdíjasok ( legtöbb érvényes szavazatot kapott művek, kategóriánként 1!) is díjazásban
részesülnek

Nyeremények

Sorsolással kiválasztott művek készítői:
3-8 éves korosztály:

● 1.helyezett: Cyberjump Cyberparty csomag 10 főre 35.000 értékben
https://gyor.cyberjump.hu/rendezvenyeink
● 2-3. helyezett: Könyvcsomag
9-14 éves korosztály:
● 1. helyezett: Futura Tudományos Játszóház utalvány 35.000 értékben
https://www.futuramoson.hu
● 2-3. helyezett: Könyvcsomag

Közönségdíjas művek készítői:

3-8 éves korosztály: Lipótifürdő családi jegy
9-14 éves Korosztály: Lipótifürdő családi jegy

A sorsolás eredményeket 2022. július 2-n tesszük közzé, a nyerteseket a megadott e-mail címen
értesítjük.
A közönségszavazás után, legkésőbb 2022. Július 11-ig közzé tesszük a közönség díjasok
névsorát.
A nyeremények készpénzre nem válthatók át!

Szervezők:

A versenyt az Óvártej Zrt. szervezi a Sirenuse Kft részvételével.
További információ a marketingovartej@gmail.com címen kérhető.

Jó rajzolást kívánunk!

RÉSZLETES SZABÁLYZAT
“A TEJ NAPJA”

Rajzpályázat 2022 június 1.
Mosonmagyaróvár Kistérség területen

Pályázati szabályzat
Kérjük, olvassa el figyelmesen!
Az Óvártej Zrt. rajzpályázatot hirdet (a továbbiakban „Rajzpályázat”) alábbi részvételi
feltételekkel:
A Rajzpályázatban való részvétel a Rajzpályázat jelen hivatalos szabályzatának (a továbbiakban:
„Szabályzat”) automatikus elfogadását jelenti.
A Rajzpályázat szervezője az Óvártej Zrt. (székhely: 9200 Mosonmagyaróvár Alkotmány utca
15.) a továbbiakban „Szervező”.
A lebonyolításában együttműködő partnerként részt vesz a Sirenuse Kft (székhely :8638
Balatonlelle Berek köz 14) -továbbiakban „Együttműködő Partner”.
A Rajzpályázat helye és ideje: Szervező a Rajzpályázatot az Óvártej – Sajtok minden alkalomra
facebook oldalán bonyolítja le.
A versenyt követően a Szervező és az Együttműködő partnerek kiállítást rendezhetnek, illetve a
beküldött rajzokat felhasználhatják tevékenységük során.
A Rajzpályázat 2022. június 30-ig tart, Mosonmagyaróvár Kistérség területen

Eredményhirdetés:

A nevezési határidő lejárta után a Szervező és Együttműködő partnere sorsolással kiválasztja a
nyerteseket, kategóriánként 3 mű.
Az online nevezést követően a közönségszavazáshoz kiválasztott rajzok feltöltésre kerülnek a
Óvártej – Sajtok minden alkalomra facebook oldalára a versenyhez tartozó
album(ok)-ba
A közönség szavazatok gyűjtése 2022. július 1-10. 00:00 óra között történik a facebookon.
A közönségszavazás nyertesét (kategóriánként 1 mű) online felületein teszi közzé a Szervező.

Az online nevezés után az eredetiben beküldött, vagy leadott alkotásokból kiállítás nyílik a Flesch
Központban ( 9200 Mosonmagyaróvár, Erkel Ferenc utca 14. ) melynek időpontjáról a kiválasztott
művek készítőit értesítjük és melyről a social médiában tájékoztatást teszünk közzé.
Kérjük, mindenképp juttassa el hozzánk az eredeti pályaművet postán vagy személyesen!

Határidő: 2022. július 1.
● Postán: Óvártej Zrt., HR osztály, 9200 Mosonmagyaróvár Alkotmány u 15.
● Személyesen:Óvártej Zrt. 9200 Mosonmagyaróvár Alkotmány u 15. portán

Rajzpályázat témája, formája:
A TEJ világnapja – “Mi jut eszedbe a tejről?”
A kép bármilyen szabadkézi, vagy digitális technikával készülhet( kivéve photoshop).

Rajzpályázat kategóriái:
A rajzpályázatra két kategóriában lehet pályázni:
● 3-8 éves korig
● 9- 14 éves korig


A Rajzpályázaton való részvétel:
Megadott kategóriákban ,a Résztvevők ( 3-8 és 9-14 éves) ,-természetes személyek vehetnek részt
(a továbbiakban: “Résztvevő”) az általuk megnevezett képviselőjük (egyén valamelyik tagjának
szülője, illetve tanár) révén a játékban oly módon, hogy a játék ideje alatt a jelen szabályzatban
feltüntetett feltételeknek megfelelően cselekszenek.
A jelentkezéskor ( pályamű beküldése)e-mailen vagy google űrlapon át történő nevezéskor, az
alábbi adatok megadása kötelező:
● Gondviselő vagy felkészítő tanár neve, telefonszáma
● Pályázó neve
● Pályázó korosztálya ( 3-8 vagy 9-14 éves korosztály)
● Pályázó lakóhelye ( irányítószám, helység- nevezni csak Mosonmagyaróvár Kistérség
területéről lehet)
● e-mailen való beküldéssel elfogadja a Rajzpályázatban való részvétel hivatalos
szabályzatában (a továbbiakban: „Szabályzat”) és a kiírásban foglaltakat

A Rajzpályázatban csak azok a Résztvevők válhatnak díjazottá, akik annak összes megadott
feltételét teljesítik. Aki nem tesz eleget minden, a szabályzatban meghatározott feltételnek, annak a
beküldött képei nem kerülnek be a sorsolásba, illetve nem kerülnek a közönség díjért indulók közé.
A Rajzpályázatból kizárásra és törlésre kerül az a pályázat, ami nemre, nemzetiségre, vallásra,
politikai nézetre vonatkozóan, vagy bármilyen más szempontból sértő tartalmú.
A Rajzpályázatba csak olyan Pályázattal lehet nevezni, ami más pályázaton, rajzpályázatban stb.
még nem került publikálásra, a Résztvevő saját alkotása.
A rajzpályázatra az alábbi online csatornákon lehet pályaművet beküldeni:
● marketingovartej@gmail.com
● Google form: https://bit.ly/3wUW6y1

Díjazottak és nyeremények:
A Szervező és Együttműködő Partnere 2022.július 1-n sorsolással dönt az egyes kategóriákban
beküldött képek közül a díjazottakról, akiket a megadott e-mail címen értesít.
Közönségdíjat kap az a rajz, amelyre a közönségszavazás ideje alatt a legtöbb érvényes szavazat
érkezik a facebookon ( like a képre, és a szavazó kedveli az Óvártej – sajtok minden alkalomra
facebook oldalát)
A közönségszavazásra 2022. július 10. 00:00 óráig van lehetőség.
A közönségszavazat díjazottjait a Szervező értesíti a megadott kapcsolattartói email címükön
keresztül.
A nyeremények készpénzre nem válthatók át!
A Szervező kifejezetten kizárja felelősségét az adott résztvevő téves adatszolgáltatásából eredő
károkért, pl.e-mail-cím hiányosságaiért, hibáiért (pl. névelírás stb.), illetve a nyeremény
átadásának ezen okból eredő elmaradásáért, illetve késedelméért.
A Szervező nem vállal felelősséget a Résztvevők által tévesen vagy hibásan megadott adatokkal
okozott következményekért.

Felhasználási jogok
A Rajzpályázatban való részvételi szándékának kinyilvánításával a Résztvevő, ill.törvényes
képviselője egyben kifejezetten hozzájárul, hogy Szervező és Együttműködő partnerei a
pályázatra beküldött anyagát térítésmentesen felhasználja online és egyéb más felületein. Az
ingyenesen felhasználás kiterjed a másolásra, módosításra és terjesztésre is. A rajzok kiállítása,
az interneten való bemutatása, sajtó vagy média kommunikációban történő felhasználása
céljából a Résztvevő és törvényes képviselője hozzájárul ahhoz, hogy a szervező és
együttműködő partnerei felhasználják a nevét és megadott adatait a Rajzversenyhez kapcsolódó
kommunikációs tevékenység során. A fentiek nem érintik a személyhez fűződő jogokat.
· Résztvevő szavatolja, hogy a leadott Pályázat saját szellemi terméke, aminek minden szerzői
és felhasználási jogával rendelkezik. Szervező minden ezzel kapcsolatos felelősséget elhárít, az
illetéktelen felhasználással kapcsolatos jogkövetkezmények a Résztvevőt terhelik.
· Szervező fenntartja magának a jogot, hogy nyilvánosságra hozza, vagy más módon
ismertesse a díjazott nevét az illetékes hatóságok számára, a tömegtájékoztatási médiában,
valamint más promóciós és reklám célokat szolgáló fotó és videó anyagokban. Adatvédelem A
Rajzpályázatban Résztvevők ill. törvényes képviselőjük a részvétellel automatikusan
elfogadják, hogy adataikat a Szervező a hatályos magyar jogszabályok alapján rögzítse és
tárolja. A Résztvevők ezzel együtt hozzájárulnak, hogy adataik a Szervező, ill. Együttműködő
Partnerei, mint adatkezelő adatbázisába kerülnek a rajzpályázat lebonyolításához szükséges
időtartamra. Hozzájárulnak továbbá, hogy az adatokat Szervező és Együttműködő Partnerei
adatkezelőként a lebonyolításhoz szükséges mértékben megismerje és kezelje a Rajzpályázat
céljának megfelelően minden további engedély és ellenszolgáltatás nélkül.
· Szervező a Résztvevők adatait kizárólag jelen Szabályzatban foglalt kötelezettségeinek
teljesítéséhez használja fel. Figyelemmel az adatok önkéntes, az adattulajdonosok saját maguk
által szolgáltatott voltára, az adattulajdonosok a jelen részvételi feltételekben foglaltak szerinti
adatkezeléshez való hozzájárulása a Pályázat beküldésekor saját beleegyezésük alapján
megadottnak tekintendő.
· Az adattulajdonos az adatvédelmi jogszabályokban meghatározott módon és esetekben az
Óvártej Zrt. 9200 mosonmagyaróvár, Alkotmány utca 15. címén írásban kérheti a nyilvántartott
személyes adatainak törlését, módosítását, illetőleg a kezelt adatokról való tájékoztatását. A
személyes adatok törlését, módosítását, ill. a kezelt adatokról tájékoztatást a
marketingovartej@gmail.com címen lehet kérni.

Egyéb rendelkezések:
· Szervező visszavonhatja vagy megszüntetheti a Rajzpályázatot részben vagy egészben
bármilyen okból kifolyólag. Abban az esetben, ha a Rajzpályázat megszüntetésre kerül a

Szervező által, a Szervező törekszik arra, hogy a megszüntetés tényét előzetesen nyilvánosságra
hozza. Ugyanakkor a visszavonás, felfüggesztés vagy változtatás okától függően előfordulhat,
hogy az előzetes értesítés nem lehetséges.
· Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy jelen Szabályzatot, illetve magát a
Rajzpályázatot kiegészítse vagy módosítsa.
· A Szervező nem felelős, és kizár mindenféle kártalanítási, kártérítési igényt vagy jogi utat a
részvétel során felmerülő esetleges hibákért, hiányosságokért, hibás működésért, a Rajzpályázat
során bekövetkezett késésből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért,
veszteségekért. Az esetleges elírásokért és nyomdai hibákért, valamint műszaki problémákért a
Szervező nem vállal felelősséget.
· A Résztvevő azáltal, hogy részt vesz a Rajzpályázatban, automatikusan elfogadja az ezen
Szabályzatban felsorolt feltételeket és szabályokat. A Rajzpályázattal kapcsolatosan további
információkat a Rajzpályázat időtartama alatt a Szervező marketingovartej@gmail.com e-mail
címen keresztül nyújt. A Játékba csak azok a Résztvevők nyernek besorolást – és válhatnak
nyertessé – akik annak összes megadott feltételét teljesítik. Aki nem tesz eleget minden, a
szabályzatban meghatározott kérésnek, az nem kerül besorolásra. A Szervezőnek jogában áll
bármikor megítélni, hogy az egyes Résztvevők teljesítik-e a játék megadott feltételeit, és a
feltételek nem teljesítése esetén – előzetes tájékoztatás nélkül – az adott Résztvevőt kizárni a
Játékból.
· Kép beküldésével hozzájárul, hogy adatait az Óvártej Zrt. (GDPR) az adatkezelési
szabályzatban foglaltak szerint tárolja, egyúttal nyilatkozik, hogy a képet a kommunikációjában
felhasználhatja. Személyes adatok csak a törvényeknek ( GDPR – General Data Protection
Regulation -(EU) 2016/679 rendelet ) megfelelően kerülnek gyűjtésre és kezelésre. Az adatok a
lehető legbiztonságosabban kerülnek tárolásra. Bárkinek felvilágosítást kaphat a róla tárolt
adatokról, ha ezt írásban kéri a marketingovartej@gmail.com címen.

Jó rajzolást kívánunk!

[:]