Az Óvártej Zrt. elnyerte az Arany minősítést a Felelős Foglalkoztatói Minősítési Rendszerben

Ismét van okunk ünnepelni. Az Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. (OFA) Felelős Foglalkoztató Minősítési Rendszerében az Óvártej Zrt. elérte a legmagasabb, Arany minősítést a vállalt tevékenységeiért.

A Felelős Foglalkoztató Minősítési Rendszer objektív szempontrendszer alapján értékeli és osztályozza a vállalatok felelős foglalkoztatói tevékenységeit és HR stratégiáját.

Lássuk, mit jelent a felelős foglalkoztatói szemlélet vállalatunk esetében!

Az Óvártej Zrt. vezetése a vállalat hosszú távú és biztos sikerét a dolgozóikkal való törődésre és megbecsülésre alapozza. Célunk egy gondoskodó vállalati kultúra kialakítása. Ezt a szemléletet tükrözi a lapos, demokratikus szervezeti struktúránk is, amely lehetővé teszi a hatékony belső kommunikációt és a közös értékek kialakítását.

Jó gyakorlatok és kiemelkedő dimenziók

Az OFA Arany minősítéséhez szükséges értékelési dimenziókban, mint például a közösségi és társadalmi jól-lét támogatása, a fizikai és mentális egészségi állapot megőrzése, a béren kívüli juttatások, az Óvártej Zrt. kiemelkedő eredményeket ért el. Vállalatunk rendszeresen szervez közösség- és csapatépítő eseményeket, például a nagy sikerű Pausa rendezvényeket, amelyek a munkatársak kikapcsolódását és összetartását szolgálják. Az évente megrendezésre kerülő első fánkozós Pausán hirdetjük meg kollégáink számára az élménygyűjtő Hűségprogramunkat. Az akció lényege az, hogy munkatársaink részt vegyenek minél több Óvártejes rendezvényen, játékon és aktivitáson, gyűjtsenek minél több matricát, melyeket később beválthatnak különböző Óvártejes ajándékokra. A betelt gyűjtőfüzettel pedig esélyt kapnak a fődíj és egyéb különdíjak megszerzésére.

Mit gondolunk mi a felelős foglalkoztatásról?

A munkatársainktól érkező folyamatos visszajelzések alapján elkötelezettek vagyunk abban, hogy valóban gondoskodó vállalati kultúrát teremtsünk, ahol a biztonság, egyediség és fontosság érzése nem csupán ígéretté, hanem valósággá válik, alapvető élménnyé formálva mindennapi munkavégzésüket.

Értékeink között kiemelt szerepet kap a minőségtudat, a rugalmasság, és nem utolsósorban a vevő központú gondolkodásmód.

Több mint egy évtizeddel ezelőtt felismertük, hogy vállalatunk igazi sikerét és fejlődését az alkalmazottaink megbecsülése, valamint kiemelkedő munkahelyi légkör és körülmények teremtése segíthetik elő. Azt valljuk, hogy a dolgozók jólétének és elégedettségének javítása közvetlen hatással van munkájuk minőségére. A vezetésünk egy nagy családként tekint a vállalatunkra, fontosnak tartjuk, hogy a munkahelyi légkör kellemes legyen, hiszen a munkavállalók az idejük nagy részét nálunk töltik. Az elégedett munkavállalóink a családi körben is büszkén beszélnek arról, hogy az Óvártejnél dolgoznak.

Munkavállalóink jólléte érdekében hangsúlyt fektetünk a képzési igények figyelembe vételére, az áthelyezési kérelmek támogatására, a munkakörök fejlesztésére és a rugalmas munkarend biztosítására. Célunk egy teljes mértékben munkavállaló központú szervezet kialakítása, ahol a bizalmi légkör mindennapi elvárás, és a vezetőink szavaival élve: „Munkatársaink mosolyogva érkezzenek munkába, a munkaidőben is mosolyogjanak, és amikor hazamennek, szintén mosolygósan tegyék ezt.”

A szervezeti egységek közötti hatékony kommunikáció, a közös célok és értékek kialakítása mellett rendszeresen értékeljük és fejlesztjük tevékenységeinket. A világjárvány tapasztalatainak fényében kiemelt figyelmet fordítunk a gyors és rugalmas környezeti adaptációs készségünkre, amely az Óvártej Zrt. kiemelt management feladatai közé tartozik, beleértve a környezet elemzését, rendszeres piaci felméréseket és kapcsolatépítést.

Az Óvártej Zrt. továbbra is elkötelezett marad az alkalmazottai és a társadalom iránti felelősségvállalásban, folytatva az útját a felelős foglalkoztatóként és a fenntartható jövő iránti elkötelezettség jegyében.

Fejlesztendő Területek és Célkitűzések – senki sem tökéletes

Az Óvártej Zrt. vezetősége az OFA Arany minősítést hozó díjának kiérdemlése után sem dől hátra képzeletbeli karosszékében, továbbra is fejleszteni kívánja a dolgozói elégedettséget és az üzleti stabilitást. A vállalat jelenleg zajló, építkezéssel járó bővítése után terveink között szerepel a munkakörnyezet szépítése, a dolgozói visszajelzések beépítése a vállalat működésébe. Illetve elképzelésünk egyfajta szociális védőháló kialakítása is, amely bajba jutott munkatársaink érdekeit szolgálná.

Ezúton is köszönjük munkatársaink elkötelezett hozzáállását! Csak így tovább!